registratie museum

 

‘Redden wat er te redden valt!’ was de gedachte die drie inwoners van Hellevoetsluis de hoofden bij elkaar deed steken in het voorjaar van 1970. Na alle rampspoed die de vestinghaven in de jaren ervoor gekend had, vormde het drietal een commissie die zich ten doel stelde om Hellevoetse voorwerpen en historisch materiaal te verzamelen en te behouden. De collectie groeide door de jaren heen uit tot een publiekelijk toegankelijk museum dat nu, na ruim vijftig jaar, haar bestaansrecht bevestigd ziet dankzij een officiële registratie in Museumregister Nederland. Naast erkenning van kwaliteit, zal het Stadsmuseum Hellevoetsluis, dat onderdeel is van Fortresse Holland, vanaf 2022 ook de toegang met een Museumjaarkaart mogelijk kunnen maken. Reden te meer voor een feestelijke buitententoonstelling met virtuele tijdlijn om de topstukken uit de collectie tentoon te stellen op het buitenterrein van Droogdok Jan Blanken.

Historie
Ze betaalden ieder 100 gulden voor de akte. Na overleg met de burgemeester konden de heren Th. Hoogkamer, W. Kleykamp en J.J. Walters de stukken uit de collectie van de vestinghaven kwijt Stadsmuseum Hellevoetsluis treedt toe tot Museumregister Nederland – pagina 2 op de zolder van het Gemeentehuis. Met steun vanuit de gemeente en met giften van vele inwoners uit Hellevoetsluis kon er in de jaren die volgden een klein museum gerealiseerd worden. In 1978 kreeg de stichting beschikking over een ruimte van 200 m2 in hetzelfde gebouw als waar het Brandweermuseum gevestigd was. Door zelfwerkzaamheid en inspanningen konden er in eigen beheer vitrines gemaakt worden om de vele aanwinsten, schenkingen en aankopen (betaald uit eigen middelen) in tentoon te stellen. Er werd grondig onderzoek verricht om de collectie, bestaande uit diverse objecten en een grote beeldbank, van de juiste informatie te voorzien, beschikbaar te maken voor een breed publiek en over te dragen aan de volgende generatie.

Registratie
De Stichting Museumregister Nederland verricht de registratie van musea in Nederland. Het doel van de registratie is de kwaliteit van de Nederlandse musea te verzekeren door haar te toetsen en zichtbaar te maken, alsook maatstaven te bieden voor eventuele verbetering. Musea die aan alle kwaliteitseisen voldoen, worden opgenomen in het register en mogen vanaf dat moment ook aansluiting zoeken bij de Museumvereniging zodat zij o.a. toegang tot de Museumkaart kunnen aanvragen.

De afgelopen jaren is er door de organisatie van Stadsmuseum Hellevoetsluis keihard gewerkt om alle documentatie m.b.t. beleidsvoering en digitalisering op orde te krijgen. Rich van Kralingen, die al vanaf het ontstaan van het museum betrokken is, kreeg hierin belangrijke hulp van o.a. oud stagiaire Dominique Sonneveld, Daniëlle Hoeben en een grote groep vrijwilligers. Het museum is dan ook maar wat trots dat deze inspanningen nu beloond worden met een positieve beoordeling! Hoewel het museum voorlopig haar deuren nog gesloten moet houden i.v.m. de beperkte ruimte en de geldende coronaregels, is een belangrijk deel van de collectie vanaf 14 augustus 2021 te bezichtigen bij Stroomversnelling; een buitententoonstelling met virtuele tijdlijn van Fortresse Holland op het buitenterrein van Droogdok Jan Blanken over 400 jaar Haven Hellevoetsluis.