VuurtorenwebTitel: De vuurtoren van Hellevoetsluis
Auteurs: Peter Kouwenhoven & Bob Benschop
Jaar: 2022
Prijs: € 5,00

Hellevoetsluis kent een lange boeiende maritieme geschiedenis. Een kleine nederzetting bij de Hellevoetse Sluijs groeide uit tot een belangrijke admiraliteitshaven. Voor het drukke scheepvaartverkeer over het Haringvliet was e3en goede bebakening van de vaarweg van groot belang. Een kustlicht op het Westerhavenhoofd van Hellevoetsluis vormde daarbij een essentieel onderdeel. In eerste instantie was dit een eenvoudige houten lichtopstand. In 1822 werd deze vervangen door een stenen vuurtoren. Hoewel Hellevoetsluis inmiddels aan een afgesloten zeearm ligt, functioneert de vuurtoren nog steeds. Heel vanzelfsprekend is dat niet want de toren is in het verleden meermalen verwaarloosd. Maar de Hellevoeters zijn gesteld op hun maritieme verleden en springen in de bres voor het behoud van hun erfgoed.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Frans Spuijbroek

Titel: Frans Spuijbroek een veelzijdig kunstenaar
Auteur: Frans Spuijbroek jr.
Jaar : 2021
Prijs: € 19,95

Terwijl Voorne-Putten in de vorige eeuw transformeerde van een agrarisch eiland naar een woon- en werkgebied onder de rook van grote industrieën, legde de Nieuw-Helvoetse kunstenaar Frans Spuijbroek de veranderingen vast in zijn etsen, litho's en houtsneden. Hij tekende landschappen en portretten, stads- en dorpsgezichtewn, de afbraak van de oude vesting Hellevoetsluis en de gevolgen van de watersnoodramp en de Deltawerken. Daarnaast schreef en regisseerde Frans Spuijbroek openluchtspelen als 'In de naam van Oranje',dat de basis vormde van het jaarlijkse 1-aprilspel in Brielle. Hij genoot landelijke bekendheid als grimeur en was actief lid van toneelvereniging Comoedia. In dit overzichtswerk staat het oeuvre van de veelzijdige Frans Spuijbroek centraal.

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De molens van de Zuid Hollandse eilanden in oude ansichten
Titel: De molens van de Zuid-Hollandse eilanden
Auteur: Arie Jan Stasse
Jaar: 2002
Prijs: € 10,00

De geschiedenis van de Zuid-Hollandse eilanden is onlosmakelijk verbonden met traditionele windmolens. Vóór 1300 werd al begonnen met waterbeheersing en naast dijken en sluizen waren de windmolens hiervoor van essentieel belang. De opkomst en bloei van het agrarisch bedrijf in Holland zou zonder molens ook niet mogelijk zijn geweest. De industriële revolutie maakte een eind aan de prominente rol van windmolens en hun taak werd overgenomen door mechanische gemalen. In de loop der tijd is het grootste deel van de traditionele molens verdwenen. Vooral in de periode 1880-1930 is het merendeel van de molens afgebroken. Er zijn verschillende typen windmolens: korenmolens, poldermolens, houtzaagmolens enz. Op de Zuid-Hollandse eilanden staan nu (2002) nog 36 molens, 33 korenmolens en 3 poldermolens. In dit boekje vind u foto's van de nog bestaande molens en de na 1 januari 1940 verdwenen molens.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Herlevend Hellevoet 1945 1980Titel: Herrijzend Hellevoet 1945-1980
Auteur: Arie Jan Stasse
Jaar: 2005
Prijs € 10,00

Op 1 januari 1960 werden Hellevoetsluis, Nieuw-Helvoet en Nieuwenhoorn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Hellevoetsluis. Hellevoetsluis ontstond bij de sluis van Nieuw-Helvoet op het einde van de 16e eeuw. Vanaf de 17e eeuw werd Hellevoetsluis de marinehaven voor de admiraliteit van Rotterdam en bleef dit tot 1930 toen de marine uit vertrok. In de 2e Wereldoorlog werd Hellevoetsluis voor 70% door de Duitsers afgebroken, waardoor er in 1945 nog maar 670 mensen woonden. Nieuw-Helvoet en Nieuwenhoorn hadden van oorsprong een agrarisch karakter. Na de oorlog herstelde de stad zich en de nieuwe gemeente groeide voorspoedig. Omdat grond voor de woningbouw nodig was werd besloot het gemeentebestuur zelfs de ‘sprong’ over het Kanaal door Voorne te maken. In hoog tempo werden daar nieuwe woonwijken uit de grond gestampt. In 1981 werd de 25.000ste inwoner van Hellevoetsluis verwelkomd. Dit fotoboek laat het veelzijdige beeld van na de oorlog zien.

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------


P4000700 2Titel: Adelborstenopleidng te Hellevoetsluis Feijenoord Enkhuizen 1803 - 1812
Auteur: M.J.C. Klaassen
Jaar: 1986
Prijs: € 25,00

Het is voor de Afdeling maritieme historie van de marinestaf een grote eer om het laatste van de zes gedenkboeken der adelborstenopleidingen te kunnen presenteren.Met dit boek zijn nu alle geregelde opleidingen tot marineofficier beschreven. De auteur, Schout-bij-nacht Klaassen heeft meer dan dertig jaar gewerkt om dit compleet te krijgen. Daarbij is een ware schat aan informatie verzameld, die in o.a. dit boek zijn verwerkt.
Dit boek vertelt een belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van het onderwijs bij de marine, maar is ook een een onmisbare bron voor onderzoekers die iets over een bepaalde marineofficier wil weten of die bepaalde kenmerken van hget korps bestudeert.

 

 

 

 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

 

100 jaar voetbalwinkelTitel: Honderd jaar voetbal op de Hellevoetse Sluis
Auteur: Teun Lageweg
Jaar: 2019
Prijs: € 15,00


De auteur Teun Lageweg, vertelt op boeiende wijze over de 100-jarige geschiedenis van Voetbal Vereniging Hellevoetsluis.

In dit jubileumboek wordt, tegen de achtergrond van de woelige en interessante historie van de oude vestingstad en marinebasis Hellevoetsluis, in 150 pagina's de verenigingsgeschiedenis verteld. Met foto's van alle teams jong en oud die in de jubileummaand actief waren voor V.V. Hellevoetsluis.

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Van weilanden naar woonwijkenwinkelTitel: Van weilanden naar woonwijken  Voorne-Putten 1945-1975.
Auteur: Bob Benschop
Jaar: 2019
Prijs € 24,95 

Hoe een eiland in een kwart eeuw van gezicht veranderde.
Op boeiende wijze heeft Bob Benschop, historicus bij het Streekarchief Voorne-Putten, de roerige geschiedenis van Voorne-Putten in de periode 1945-1975 beschreven.
Het overwegend agrarische Voorne-Putten onderging na 1945 een ingrijpende metamorfose. Het weidse uitzicht boven de uitgestrekste polders kreeg een totaal ander aanzien toen de fabrieksschoorstenen, hoogspanningsmasten, woonwijken en flatgebouwen verrezen. De bewoners hadden weinig grip op alle veranderingen die de oprukkende havens en aanleg van de Haringvlietdam met zich meebrachten.
De locaties van nieuwbouw en de uitbreidingen op het gebied van infrastructuur werden van bovenaf gedicteerd. 

Toch probeerde het eiland zijn eigen stempel te drukken. Brielle liet tal van historische panden restaureren, terwijl Spijkenisse zich juist van zijn verleden ontdeed en de dorpskern grootdeels sloopte. Hellevoetsluis probeerde nieuwe industrieën aan te trekken om de leegstaande marinecomplexen te laten herleven en Rockanje en Oostvoorne ontpopten zich als uiterst populaire badplaatsen.