Algemene gegevens:

 

Naam ANBI: Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Hellevoetsluis
   
Oprichting: Stichting Vrienden van het Stadsmuseum Hellevoetsluis is op 1 juli 2013 opgericht ten overstaan van notaris Mr. W.A. Blok te Hellevoetsluis.
Nummer K.v.K: 58289607
RSIN nr.: 8529.67.731
Dossiernummer ANBI:  88 637
E-Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Website: www.stadsmuseum-hellevoetsluis.nl
Bank: NL95 RABO 0344 8089 98 (t.n.v. Stadsmuseum Hellevoetsluis)
Postadres: Rijksstraatweg 123 3222 KB Hellevoetsluis
Bezoekadres: Industriehaven 8A 3221 AD Hellevoetsluis

anbi logo
Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: H.F.W. van Kralingen
Secretaris: B. Benschop
Penningmeester:  L.A. Koster

 

Doelstelling:

Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis heeft ten doel:

  1. Het ondersteunen – met name in financieel opzicht – van de stichting: Stichting Stadsmuseum Hellevoetsluis, gevestigd te Hellevoetsluis;
  2. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn,

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van fondsen.


Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen inde uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


Verantwoording:

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van het jaarverslag.

Voor de jaarverslagen, zowel secretarieel als financieel wordt verwezen naar de bijlagen: