TL25Sinds de aanleg van de eerste verdedigingswerken in 1665 beschikte Hellevoetsluis over poorten. Veruit de belangrijkste was de Brielse Poort, die zo genoemd werd vanwege de ligging. Alle voetgangers en karren die vanuit of naar Brielle reisden, kwamen bij deze poort aan.

Het is niet duidelijk hoe de oudste poort eruit zag, ongetwijfeld was deze geheel opgetrokken van hout. Over de gracht lag een houten ophaalbrug en er is ook sprake van houten sluisdeuren. Bovendien stond er pal naast de Brielse poort een houten molen.

Er zijn geen aanwijzingen dat de poort tijdens de uitbreiding van de vestingwerken tussen 1695 en 1715 werd aangepast. Wel werd de houten brug vernieuwd en werden op de wallen aan weerszijde van de poort enkele stukken geschut geplaatst.

Omstreeks 1772 werd de Brielse Poort alsnog ingrijpend verbouwd, waarbij het een elf meter lange overdekte doorgang met kruisgewelven werd. Bij de grootscheepse ‘verbeetering van de Vesting Hellevoetsluis’ werd de doorgang in 1885 afgebroken en opnieuw opgebouwd. Het kreeg daarbij de huidige vorm, met deuren en insparingen waar vloedplanken in geschoven konden worden.

Bij de Watersnoodramp van 1953 werd de brug over de gracht weggeslagen. Er werd door een Engels garnizoen een tijdelijke baileybrug geplaatst, waar enkele maanden een zwaarbeladen vrachtwagen doorheen zakte. Daarna werd besloten een dam aan te leggen.

Tekst: Bob Benschop

Retour2